Egyszülő.hu | Egyedül

Egy hely. Egy esély. Sok találkozás.

Ha egyedül vállaltál babát, vagy valaki nem vállalta, hogy veled vállalja, akkor jó pár dolgot érdemes végiggondolnod, még a kicsi érkezése előtt.

De mielőtt nagyon belefolynál a praktikus dolgokba, ülj le a fotelba, dőlj hátra, és koncentrálj arra a pici életre ott a hasadban. A világ legcsodálatosabb dolga történik veled: babát vársz! Semmi nem ilyen fontos. Semmi nem lehet olyan szörnyű, hogy ez ne tudná ellensúlyozni. Ezt a kis hátradőlést ne spórold meg egyik nap sem: pihenj, relaxálj és élvezd, hogy éppen a teremtés csodáját éled meg! Nem is tudod, hogy milyen sokan irigyelnek!

Most pedig néhány praktikum:

1. Névviselés

Ha papíron házasságban élsz, a törvény szerint az a gyermek apja, akivel az anya házasságban élt a gyermek fogantatása és születése közötti idő legalább egy részében. Fennálló házasság idején apaként csak a férj jegyezhető be, ilyen esetben nem indítható per más apaságának megállapítására.

Ha egyedülálló vagy, és az apa elismerte a babát, a gyermek apjaként a születési anyakönyvbe azt a férfit jegyzi be az anyakönyvvezető, akit a törvény alapján a gyermek apjának kell tekinteni. Vagy azért, mert az anya férje (vagy az volt a fogamzás idején), vagy azért, mert ún. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett. Az apasági nyilatkozat valójában egy jegyzőkönyv, amiben az apa a megfelelő hatóság előtt – hogy ez pontosan mi, arról később - a gyermeket magáénak ismeri el. A hivatalos neve: „teljes hatályú apasági elismerő nyilatkozat” és az apaság megállapítására önmagában is alkalmas. Aki teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz, az visszamenőleges hatállyal, a fogamzási idő kezdetétől, a gyermek apjává válik. Feltétele, hogy nem kell más férfit a családjogi törvény szerint apának tekinteni (tehát nincs férj és a baba fogantatása óta nem is volt), a gyermek a nyilatkozattevőnél legalább 16 évvel fiatalabb, és az anya is hozzájárul. Ezt a nyilatkozatot személyesen, az anyakönyvvezetőnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál lehet megtenni, magyar külképviseleti hatóságnál kell jegyzőkönyvbe venni vagy közjegyzői okiratba foglalni. Például a gyámhatóság előtt így zajlik egy ilyen: Az anyát és az apát – lehetőleg - együtt hallgatják meg. A fogamzás és a születés feltételezett időpontját az anyának szakorvosi bizonyítvánnyal (pl. szakorvos által kiállított terhesgondozási könyv) kell igazolnia. (Ez az igazolás feltétele annak is, hogy az apát a nyilatkozat megtételére a gyámhatóság megidézze, valamint annak is, hogy valaki önként elismerő nyilatkozatot tegyen.) Ha az apaként megnevezett férfi az apaság tényét nem vitatja, felhívják őt az apasági nyilatkozat megtételére, amit jegyzőkönyvbe foglalnak. Mindannyian aláírják, és ettől kezdve a nyilatkozatot nem lehet visszavonni. A gyámhatóság hivatalból vizsgálja az anya családi állapotát, valamint azt, hogy korábbi házasság esetén a volt férjet kell-e apának tekinteni. Erre azért van szükség, mert törvény szerint az apa az, aki az anyával fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig tartó időben legalább egy rész alatt házasságban élt. Tehát teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot csak akkor lehet tenni, ha az apai hely „betöltetlen”. A jegyzőkönyvből két példányt kap az anya, amiből az egyik példányra a gyermek születésének bejegyzéséhez lesz szükség. A kórházban kell majd leadni a szülés előtt, amikor a gyermek nevéről kell nyilatkozni. Az anyakönyvi bejegyzésre vonatkozó bejelentést az az intézmény, kórház teszi, ahol a gyermek született. Ezen túl nyilatkozatával apává válhat a férj, ha az anyával utólag házasságot köt és ezt megelőzően az anya „rendezetlen sorsú” gyermekét magáénak ismeri el. Ha az apa külföldi és nem vagytok házasok, nem érdemes már előre az apasági nyilatkozattal vesződni: a babát úgyis a te nevedre írják és ha már megszületett, akkor kell elmennetek együtt az anyakönyvi hivatalba, ahol új anyakönyvi kivonatot kap, az új nevével. (Ha a papa nem tud magyarul, vinnetek kell valakit, aki fordít. Semmi különös, középfokú nyelvvizsgával tarolni fog.)

Ha egyedülálló vagy, és az apa nem ismeri el a babát: Ha egyedülálló vagy, és nincs a kezedben ez a bizonyos teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, a babádat az apa adatai nélkül fogják anyakönyvezni. Ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy az anyakönyvvezető üresen hagyja az apa adatait tartalmazó rovatot, és a bejegyzést nem zárja le az aláírásával. A baba ilyenkor családi neveként az anyja családi nevét viseli, az anyakönyvvezető pedig félévente felhívja az anyát vagy a gyámhatóságot, hogy pótolja a „hiányzó adatokat”. Ha ez három év alatt sem történik meg, akkor a gyámhatóság hivatalból intézkedik egy ún. képzelt apa adatainak megállapítására. Az anya legközelebbi férfi felmenőjének családi nevét állapítják meg, de az anya szabadon választhat más családi nevet is gyermekének (feltéve, hogy az más jogos érdekét nem sérti, és nem sérelmes a gyerekre nézve), és kérheti azt is, hogy a gyermek változatlanul az ő családi nevét viselje. Nem szükséges megvárni, hogy a gyermek 3 éves legyen, az anya előtte is kezdeményezheti a gyámhatóságnál képzelt apa bejegyzését - megszüntetve a függő jogi helyzetet. Kivételt képez a fentiek alól az olyan eset, amikor az anya korábbi házasságakor házassági névként a férje családi nevéhez hozzákapcsolta a saját utónevét, és ha házassági névként egymás családi nevét összekapcsolva használták, és ezt a házasság felbontása után megtartotta. Ekkor a gyermek is ezt a családi nevet kapja, amit később sem változtatnak meg. Ha azt szeretnéd, hogy a babád mégis az édesapja nevére kerüljön, akkor bele kell fognod az apasági per elnevezésű folyamatba, ami – erre nyugodtan számíts – nem lesz kellemes. Fájó és hosszadalmas procedúra ez, ezért csak akkor kezdj bele, ha tényleg biztos vagy abban, hogy ő volt a nagy Ő, ennek a pici Ő-nek a valódi apukája. Se nem erkölcsös, se nem fair ok nélkül belevinni valakit, életeket tehetsz tönkre. Ezt pedig senki nem akarja. Ezt hivatalosan úgy hívják, hogy az apaság bírói megállapítása, amire csak akkor ad a jog lehetőséget, ha az apai státusz sem házasság, sem elismerés útján nem tölthető be önkéntesen. Ezzel a törvény, bírósági eljárás után lehetőséget ad az apai jogállás kényszerrel való rendezésére. Feltételei akkor állnak fenn, ha nincs más, akit apának kell tekinteni, a származás nem reprodukciós eljárás eredménye – vagyis nem mesterséges megtermékenyítés révén fogant -, és a fogamzási időben (a gyermek születésétől visszafelé számított 182-300 nap közötti időben) történt nemi érintkezés az anyával. Az apaság bírói megállapítását maga az apa vagy a gyermek kérheti, a keresetet az apa ellen, az apának pedig a gyermek ellen kell a bírósághoz benyújtania. (A bírósági tárgyaláson a kiskorú gyermeket a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnoka képviseli.) A bíróság az összes körülmény gondos mérlegelése alapján akkor nyilvánítja a férfit apának, ha alaposan következtethető, hogy ebből az érintkezésből származik a gyermek. A bíróságnak a perben alapos bizonyítást kell lefolytatnia, tanúkat megidéznie és meghallgatnia. Az orvosszakértői vizsgálatok segítségével (vérvizsgálat) ma már megállapítható vagy kizárható az apaság. A vizsgálat tűrésére a bíróság kötelezheti, de nem kényszerítheti az érdekeltet. Ha a vélt apa nem megy el a vizsgálatra, vagy a kiskorú gyermek törvényes képviselője nem viszi el a gyermeket a vizsgálatra, legfeljebb pénzbírságot szabnak ki rájuk. Így a bizonyítás és az egész eljárás hosszadalmas lehet. Az alperesnek (feltételezett apának) az első tárgyaláson és a bizonyítás végeztével újra lehetősége van arra, hogy a gyermeket nyilatkozattal magáénak ismerje el. Ha van választásod, a következőket érdemes mérlegelni:

- Ha a kicsi az édesapja nevét viseli, számíts arra, hogy közös szülői felügyeletetek lesz, vagyis pl. útlevélhez, iskolai beíratáshoz szükséged lesz az ő aláírására is. Ebben az esetben nem kell az engedélyed ahhoz, hogy pl. legálisan külföldre vihesse a gyereket.

- Ha a kicsi a te neveden van, még mindig nyugodtan számíthatsz a megrovó pillantásokra és valószínűleg a gyereknek is lesznek az oviban-iskolában rosszabb pillanatai, amikor az anyja nevét kérdezik. (Bár az is igaz, hogy a szülők a házasságkötés után viselhetnek közös családi nevet, így egy házasságban született gyereknek és az anyának is lehet azonos vezetékneve. Ha pedig a házasságkötéskor úgy nyilatkoznak a leendő szülők, hogy megtartják a korábbi nevüket, akkor nyilatkoztatják őket arról, hogy a születendő gyerekek kinek a családnevét kapják. Így az is előfordulhat, hogy az anya családi nevét kapják a gyerekek, ami nem azonos az apáéval.) Viszont az is tény, hogy Magyarországon még mindig erősek a társadalom fenntartásai ezeknél az ügyeknél. Ezt hiába is szépítjük, sok ember szemében te csak egy „megesett lány” leszel.

2. Az apaság megváltoztatása

A fennálló apaság megváltoztatása iránt minden más esetben pert indíthat a gyermek az apa ellen, az apa a gyermek ellen, és mindkét esetben egyúttal az anya ellen is. A megtámadásra apaságot megalapozó elismerő nyilatkozat, házasságkötést követő egy éven belül van lehetőség, illetve a gyermek számára a nagykorúvá válást követő egy éven belül. A megtámadás feltétele, hogy az, akit apának kell tekinteni, a gyermek anyjával a fogamzási időben nemileg nem érintkezett, vagy a körülmények szerint egyébként lehetetlen, hogy a gyermek tőle származzon. Fontos tudni, hogy fennálló apaság megtámadására a feltételezett apa nem jogosult!

3. Készülés a baba fogadására

Írd össze, hogy mire van szükséged, de kérlek, hogy ne kísérletezz azzal, hogy ezeket egyedül szerzed be, egyedül rendezed át a szobát. Különösen vigyázz a festékekkel, hígítókkal, lakkokkal. Biztosan te is nagyon jól tudsz falat festeni, de ne most tedd meg, most babát vársz. Ha vásárolni mégy, és nagyobb dolgokat kell venned, feltétlenül hívj segítséget. A lakberendezést pedig bízd a barátokra, barátnőkre. El se hiszed, milyen jól tudnak IKEA-polcot szerelni hosszúkörmű, sminkelt barátnők is!

4. Készülődés a szülésre

Ha eljön a pillanat és menned kell, nem lesz, akit megbökhetsz az ágyon, hogy „drágám, azt hiszem, elérkezett az idő”. Nagy valószínűséggel egyedül leszel, és próbálod eldönteni, hogy ez már az, vagy még nem. Beszéld meg a nőgyógyászoddal, hogy egyedül vagy, ezért kicsit nagyobb bizonytalansági faktorral dolgozol, ugye nem gond, ha a vége felé többször hívod, néha esetleg indokolatlanul? (ha úgy érzed, hogy ez gond lesz nála, akkor sürgősen cseréld le.)

Oszd be a barátaidat az utolsó négy hétre, hogy melyik nap ki az ügyeletes, kit hívhatsz, ha itt az idő. Nyugodtan csinálj kis órarendet, ahol minden naphoz tartozik valaki. Ha már van nagyobb gyereked, feltétlenül csinálj egy másik táblázatot is arról, hogy őt hová, kihez lehet addig elvinni. Ne járj úgy, mint az az anyuka, aki bevezetett a kórházba – már fájásai voltak –, és a nagyfia a szülés alatt kint ücsörgött a padon. 9 hónapod van arra, hogy megszervezd azt az egy napot.

Ha úgy érzed, hogy szükséged van valakire, aki veled van a vajúdás és/vagy a szülés alatt, beszéld meg előre anyukáddal/testvéreddel/barátnőddel stb., hogy számítasz a segítségükre. Ha senki nincs vagy aki van, az nem elég vállalkozó szellem, keresd fel a www.module.hu honlapot, ahol tapasztalt dúlát kereshetsz. A dúla nem orvos, nem szülésznő, hanem olyan segítő, aki érzelmileg támogat a szülés előtt, alatt és után. Ne stresszeld magad azon, hogy te még az apás szülésből is kimaradsz. Van, akinek nagy segítség a párja, de olyan is van, aki szívesebben szül egyedül, bár lenne kivel megosztania az élményt. Hiszen a legfontosabb szereplő mindenképpen ott lesz: a kisbabád.

Ki visz majd haza? - a szülés előtti tervezéskor azt is szervezd meg, hogy ki fog hazahozni a kórházból. Feltétlenül szerezz segítséget legalább az első két hétre, mert embert próbáló feladat egy újszülöttel lenni, különösen szülés után, egy esetleges császármetszés után pedig hatványozottan igaz a dolog. Ha ez az első babád, akkor talán még fel sem tudod mérni, hogy mekkora lesz a feladat. Kezdd el a „kompromisszumok tanulása” című folyamatot: békülj ki anyáddal, ásd el a csatabárdot a nővéreddel, és inkább nyelj egy nagyot, ha valamit nem pont úgy csinálnak, ahogy te szeretnéd. Ez még mindig a kisebbik rossz.


Friss hírek

Így történt

Online látogatók

Oldalainkat 59 vendég és 0 tag böngészi