Egyszülő.hu | Egyedül

Egy hely. Egy esély. Sok találkozás.

Mielőtt belefognál az olvasásba, néhány praktikus dolog, amin talán érdemes elgondolkodni…

A legtöbben pici csecsemőt szeretnének örökbe fogadni, sokszor pontos elképzelésekkel arról, hogy a baba szép legyen, okos, szőke és kékszemű. Pároknak is néha évekig kell várniuk, az egyedülállók pedig még hátrébb kerülnek a sorban. Két alapvető kérdést mindenképpen érdemes feltennünk magunknak, mielőtt elkezdenénk a folyamatot:

1. hajlandó vagyok-e nagyobb, akár 6 éves vagy idősebb gyereket is örökbe fogadni? Ez nagyban növeli az esélyemet arra, hogy belátható időn belül sikerüljön az örökbefogadás.
2. ugye biztos, hogy nem párt, hanem gyereket keresel, amikor örökbe fogadni készülsz?

Ha mind a két kérdésre „igen” a válasz, akkor a következőket érdemes tudni:

Mindenekelőtt a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálathoz kell fordulni, melynek feladata az örökbe fogadni szándékozó személyiségének, motivációjának és - nem utolsósorban -körülményeinek alapos vizsgálata. A szakszolgálaton keresztül vezet az út a gyámhivatalhoz, akik az alapos előkészítés után a tényleges örökbefogadási eljárást lebonyolítják. A szakszolgálat elérhetősége: www.tegyesz.hu (fővárosi), valamint http://www.tegyesz.hu/szaksz_cimek.htm (vidék)

Milyen feltételeknek kell megfelelnem, ha gyermeket szeretnék örökbe fogadni?

• Az örökbe fogadó legyen cselekvőképes nagykorú
• Feleljen meg a gyermekvédelmi szakszolgálat személyiségtesztjén és környezettanulmányán (a szakszolgálat munkatársai otthonában keresik fel az örökbe fogadni szándékozót, hogy személyesen ismerjék meg családi- és lakáskörülményeit)
• Végezze el sikeresen az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamot
• Fizikailag és pszichikailag feleljen meg a követelményeknek
• Teljesítse a korhatári követelményeket, miszerint az örökbe fogadni kívánt gyermeknél minimum 16 évvel, de maximum 45 évvel lehet idősebb
• Egyedülálló személy is fogadhat örökbe gyermeket, bár a törvényi rendelkezések a családokat preferálják

Mit kell tudni az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamról?

A tanfolyamot a gyermekvédelmi szakszolgálat szervezi, időtartama általában 21 óra, melyet négy napra elosztva, az alábbi tematika szerint bonyolítanak le:
• Az örökbefogadás rendje – jogi ismeretek az örökbefogadással kapcsolatban
• A gyermeknevelés speciális nehézségei örökbe fogadott gyermek esetén
• Egymásra találás, szülő-gyermek kapcsolat kialakulása
• A családi kapcsolatok fontossága
• Mitől nehéz és mitől sikeres az örökbefogadás?
• Konfliktusok, konfliktuskezelés
• Kötődés
• Veszteség feldolgozása (miért nem lehet saját gyermek)
• A témák megbeszélése, kérdések, észrevételek

Fizikai és pszichikai alkalmasság

• A háziorvosnak igazolnia kell, hogy az örökbe fogadónak nincs olyan betegsége, fogyatékossága, esetleg függősége (alkohol, drog), amely akár időszakosan is veszélyeztetheti a gyermek megfelelő ellátását és fejlődését
• A pszichikai vizsgálattal a jelölt motivációját, családi helyzetét, személyiségét vizsgálják, hogy ezek, valamint a gyermek neveléséről alkotott elképzelései feltehetően alkalmassá teszik-e a gyermek harmonikus felnevelésére

Ki fogadható örökbe?

• Kizárólag kiskorú gyerek

Jogi következmények

• Az örökbe fogadott az örökbe fogadóval és annak rokonaival szemben a vérszerinti gyermek státuszába lép, és az örökbe fogadó nevét viseli

Az örökbefogadás formái

• Nyílt, mikor a vérszerinti szülők ismerik az örökbe fogadó szülőket
• Titkos, mikor az örökbe fogadó szülők és vérszerinti szülők nem ismerik egymást

Hol kell az örökbefogadás előtti eljárást kezdeményezni?

• Az örökbe fogadni szándékozó a lakhelye szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatnál

Milyen vizsgálatok szükségesek?

• Orvosi (háziorvos, esetleg szakorvos)
• Pszichikai alkalmassági vizsgálat, melyet a gyermekvédelmi szakszolgálat által megadott helyszínen és időpontban végeznek el
• Környezettanulmány, melyet szintén a gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai ejtenek meg. Ezen felmérik a jelölt család- és lakáskörülményeit

Milyen iratokra van szükség?

• A pszichológiai vizsgálat eredménye
• Igazolás az örökbefogadás előtti tanfolyam eredményes elvégzéséről
• A gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata
• Az örökbe fogadni szándékozó kérelme

Mindezeket az iratokat a gyermekvédelmi szakszolgálat küldi el az örökbe fogadni szándékozó személy lakhelye szerint illetékes gyámhivatalnak, és egyidejűleg értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt.

Gyámhivatali eljárás

• A gyámhivatal az alkalmasság kérdésében a fenti iratok és a reménybeli örökbe fogadó meghallgatása alapján dönt
• Alkalmatlannak nyilvánítás esetén a határozat érvényességétől számított egy éven belül nem kezdeményezhető újabb eljárás
• Alkalmasnak nyilvánítás esetén a gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozót nyilvántartásba veszi

A gyámhivatal határozata 2 évig érvényes. Ha ennyi idő alatt nem sikerül gyereket örökbe fogadni, a gyámhivatal maximum 1 évvel meghosszabbíthatja a határozatot. Ehhez - még a határidő lejárta előtt! – kérelmet kell benyújtanunk, és szükség van a szakszolgálat javaslatára is. Ha az örökbefogadási eljárás már a határozat lejárta előtt elkezdődött, akkor maga ez a tény is hosszabbító hatállyal bír. Amennyiben valamilyen változás áll be az örökbe fogadni szándékozó személy körülményeiben, erről tájékoztatnia kell a gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ebben az esetben megismétlik az alkalmassági vizsgálatot.

Várakozási idő

• A gyermekvédelmi szakszolgálat munkatársai a várakozási idő alatt félévente megkeresik az örökbe fogadni szándékozó személyt, és tájékoztatják a lehetőségekről
• Amennyiben találnak a feltételeknek megfelelő örökbe adható gyermeket, megszervezik a találkozást, mindaddig, míg a gyermek és az örökbefogadó közötti érzelmi kötődés ki nem alakul

Örökbefogadást engedélyező eljárás

• Az örökbe fogadni szándékozó és a gyermek, valamint annak törvényes képviselője által egyetértésben benyújtott kérelem alapján indul meg

Szükséges iratok

• Az alkalmasságot igazoló határozat
• Jövedelemigazolás
• Születési és házassági anyakönyvi kivonat, egyedülállóknál értelemszerűen csak az előbbi

A gyámhivatal a kérelem és a benyújtott iratok alapján a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt a gyermek gondozásba való kihelyezéséről (kvázi próbaidőről, melynek során az örökbe fogadni szándékozó családjába fogadja a gyermeket), melynek minimum 30 nap az időtartama. Ez alatt az idő alatt a gyermekvédelmi szakszolgálat családgondozója figyelemmel kíséri a gyermek családba való beilleszkedését. A kötelező gondozási idő lejártával az örökbe fogadni szándékozónak nyilatkoznia kell, hogy továbbra is szeretne örökbe fogadni. A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről 60 napon belül dönt, kivéve, ha a gyermek 30 napon túl volt gondozásba kihelyezve, akkor a határidő 30 nap.

Végül egy megszívlelendő jó tanács... Egy kedves, gyermekvédelemmel foglalkozó szakembertől idézzük a következő mondatot: „Csak olyan kompromisszumot kössünk, amit nem esik nehezünkre megtartani!”


Friss hírek

Így történt

Online látogatók

Oldalainkat 58 vendég és 0 tag böngészi