Mik a jogaid munkavállaláskor? Mit vehetsz igénybe, mire vagy jogosult és meddig? Milyen alapvető fogalmakkal érdemes tisztában lenned, amikor munkát vállalsz vagy éppen felmondasz? Böngészhetsz a munkavállalási kisokosban.

 

 

Felmondási védelem

Védett az a munkavállaló a munkáltatói felmondás ellen (ez a rendes felmondás új neve 2012. július elseje óta), aki a szülési szabadságot, vagy a fizetés nélküli szabadságot veszi igénybe.

Figyelem! Ez nem a GYED, vagy a GYES folyósítását jelenti, hanem azt, hogy a gyermekgondozás miatt odahaza vagy a fenti szabadságok valamelyikén, s nem végzel munkát a munkáltatódnál. Sajnos nagyon sokan még most is keverik ezeket a fogalmakat, s azt hiszik, ha GYES-t kapnak, akkor védettek, akár dolgoznak, akár nem. Ez nem igaz! Abszolút védelem csak akkor illet meg, ha igénybe veszed a szülési szabadságot, vagy a fizetés nélküli szabadságot.

Ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét szülő igénybe veszi (előfordulhat, bár ritkán), a védelem az anyát illeti meg.

Fennáll a védettség továbbá a várandósság és a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap időtartama alatt, de mindkettő esetben csak akkor, ha erről a munkáltatódat tájékoztattad!

Fontos tudni, hogy a felmondási védelemre nem lehet hivatkozni, ha próbaidő alatt indoklás nélkül, vagy azonnali hatályú felmondással szünteti meg a munkáltató a munkaviszonyt.

Otthonlét – gyermekgondozás

Szülési szabadság:

Legkésőbb a szülés napjától szülési szabadságon vagy (ha előbb igényled, arra is van lehetőséged, legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja előtt). A szülési szabadság tehát egy jogi fogalom, egy időszakot jelent, amit otthon töltesz a babáddal a szülés után – vagy kicsivel előtte s utána, semmi köze a CSED-hez, GYED-hez, vagy GYES-hez (ezek pénzügyi ellátások, illetve támogatás).

A szülési szabadság egybefüggő 24 hét, erre minden munkavállaló jogosult, az is, aki örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette a babát. A szülési szabadságból 2 hetet köteles vagy igénybe venni. Ha a kisbabádat koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság fel nem használt részét a szülést követő egy év elteltéig veheted igénybe, miután a babádat kihozhattad az intézetből.

Fizetés nélküli szabadság:

Ha lejárt a 24 hét, akkor, ha továbbra is otthon szeretnél maradni, fizetés nélküli szabadságot kell igényelned a munkáltatódtól. Fizetés nélküli szabadság a gyermek harmadik életévének betöltéséig jár a gyermek gondozása céljából, ezt a munkáltatódnak – a te kérésednek megfelelő időpontban – kell majd kiadnia, és az erre vonatkozó igényedet a jelenlegi szabályozás szerint legalább tizenöt nappal a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt írásban kell bejelentened.

Az, hogy meddig maradsz otthon, a gyermeked 3 éves koráig, vagy hamarabb megszakítod a szabadságot, az a te döntésed, mivel az igénylése is törvényben foglalt jogod, ennek lemondása, megszüntetése is – állítson bármit is a munkáltatód!

A gyermeked személyes gondozása érdekében – a 3. születésnapig tartó időszakon túl - fizetés nélküli szabadság jár a gyermeked tizedik életévének betöltéséig, a GYES folyósításának tartama alatt.  Ha tehát a gyermeked tartósan beteg, vagy fogyatékos, s erre tekintettel GYES-t kapsz, otthon maradhatsz tovább is, csak újra igényelned kell a munkáltatódtól a 3. életév utáni időszakra a fizetés nélküli szabadságot! Ezt természetesen úgy időzítsd, hogy még a 3 éves korig járó szabadság lejárta előtt közöld a céggel, így tudják, nem kell veled még számolniuk, nem szeretnél még visszajönni.

Visszatérés munkába gyermekgondozás után

A fizetés nélküli szabadság lejárta vagy megszakítása után, ha a szabadságokat is kiadták, s te is vissza szeretnél menni dolgozni, több lehetőség van, attól függően, mi változott a munkáltatódnál a távolléted alatt. Visszatérhetsz a régi munkakörödbe, visszavehetnek egy másik munkakörbe (a te beleegyezéseddel), vagy megfelelő indok esetén felmondanak neked (esetleg közös megegyezéssel szüntetitek meg a munkaviszonyt, ha ez neked is megfelel).

Ha a korábbi munkakörödben tudsz továbbra is dolgozni a visszatérés után, akkor figyelned kell a béremelésre.

Béremelés

A fizetés nélküli szabadság megszűnését követően a munkáltató ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ha pedig te voltál az egyetlen ilyen munkakörben lévő dolgozó, akkor is van ajánlattételi kötelezettsége, ekkor a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó.

Ha esetleg csökkentették a bért az otthonléted alatt, ezt nem vagy köteles elfogadni.

Másik munkakör vagy felmondás?

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonya megszüntethető a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás miatt, illetve a képességeivel vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor, ha a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs az általa betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasította.  Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a gyermeked 3 éves kora előtti visszatérés esetén nem mondhat fel neked csak azért, mert a korábbi munkaköröd nem üres, vagy megszűnt. Először meg kell vizsgálnia, hogy van-e másik, a fenti feltételeknek megfelelő munkakör üresen, ha igen, azt fel kell ajánlania. Ha te ezt elfogadod, akkor szerződésmódosítás után ebben az új munkakörben dolgozol majd, de nem vagy köteles elfogadni, ha nem felel meg neked a bér, vagy a munkaköri feladatok.

Ha nincs ilyen felajánlható munkakör, vagy volt, de visszautasítottad, akkor jogszerűen felmondhat neked munkáltatói felmondással.

Munkáltatói felmondás

A munkaviszony felmondással történő megszüntetésére kizárólag írásbeli, indokolt nyilatkozattal van lehetőség, ez a nyilatkozat a felmondás. Az indoklásból a tényleges oknak egyértelműen ki kell derülnie. A felmondási indoknak valósnak, és okszerűnek kell lennie, azaz a megnevezett indokból ok-okozati összefüggéssel kell következnie a jogviszony megszűnésének. A felmondási okot összefoglalóan is meg lehet jelölni, ha a munkáltató az annak alapjául szolgáló tényeket, körülményeket bizonyítani tudja.

A felmondás indoka lehet munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás, munkavállalói képesség, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.

Felmondási idő:

Felmondás esetén a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik.

A törvény szerinti felmondási idő (ha a munkaszerződésed máshogyan nem rendelkezik) 30 nap s ehhez a felmondási időhöz jön munkáltató felmondása esetén, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 • három év után öt nap,
 • öt év után tizenöt nap,
 • nyolc év után húsz nap,
 • tíz év után huszonöt nap,
 • tizenöt év után harminc nap,
 • tizennyolc év után negyven nap,
 • húsz év után hatvan nap.

A munkáltatónál munkaviszonyban töltött időnél nem szabad figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre munkabér nem illetett meg (ilyen például a keresőképtelenség, azaz a betegszabadság és a táppénz időszaka), de beleszámít a jogviszony hosszába a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából a 3 éves korig igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama!

Munkáltató felmondás esetén a felmondási idő felét munkavégzéssel kell töltened – de ezt el is engedheti a munkáltatód saját döntési jogkörében – s a felmondási idő másik felére köteles a munkavégzés alól felmenteni.  A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni. A munkavégzés alóli felmentésre a törvény azt szabja meg, hogy ennek a te kívánságodnak megfelelően, legfeljebb két részletben kell megtörténnie.

Természetesen a munkavégzés alóli felmentés tartamára távolléti díj illet meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lennél jogosult.

Végkielégítés

Munkáltatói felmondás esetén a hosszabb felmondási időn túl végkielégítés is megillet, s ugyanez a helyzet a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, vagy akkor, ha azért szűnik meg a jogviszony, mert jogügylet, vagy jogszabály rendelkezése alapján a munkáltató része, vagy egésze egy olyan munkáltatóhoz kerül át, aki nem az Mt. hatálya alá tartozik.

A végkielégítésre való jogosultságnak, ahogy a hosszabb felmondási időnek is az a feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a felmondási időnél már megismert tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell itt sem figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve persze a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát.

 A végkielégítés mértéke

 • legalább három év esetén egyhavi,
 • legalább öt év esetén kéthavi,
 • legalább tíz év esetén háromhavi,
 • legalább tizenöt év esetén négyhavi,
 • legalább húsz év esetén öthavi,
 • legalább huszonöt év esetén hathavi
 • távolléti díj összege.

Azonban figyelem, nem jár végkielégítés az anyukának, ha a felmondás indoka a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás vagy nem egészségi okkal összefüggő képesség volt.

Közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés

Az első és legfontosabb, amit tudni kell, hogy benne van a nevében: KÖZÖS MEGEGYEZÉS!

Ha tehát te nem egyezel bele, ha te nem szeretnéd, hogy így szűnjön meg a jogviszonyod, akkor nem kell aláírnod! Közös megegyezésre nem kényszeríthetnek, ez egy lehetőség, amikor mindkét fél közös, egybehangzó véleménye, akarata arra irányul, hogy ezt a munkaviszonyt megszüntessék.

Ha mégis jogellenes fenyegetéssel, vagy megtévesztéssel vettek rá az aláírására, vagy a megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben voltál, feltéve, ha tévedést a munkáltatód okozta vagy felismerhette, vagy szándékos magatartásával tévedésbe ejtett vagy tévedésben tartott, akkor erre hivatkozva meg lehet támadni, de ezt neked kell bebizonyítani!

Közös megegyezés esetén a törvény szerint kizárólag a szabadságokat tekintve kell elszámolniuk a feleknek, azaz ha otthonlét alatt felhalmozódott szabija van egy anyukának, azt ki kell fizetnie a munkáltatónak, de ezen felül a törvény nem kötelezi sem felmondási idő, sem végkielégítés fizetésére a munkáltatót! Azonban a felek minden mást beleírhatnak, ami megfelel mindkettőjüknek, azaz igenis bele lehet írni a felmondási időre járó távolléti díjat és a végkielégítés összegét is, ha a munkáltatói felmondás helyett ajánlják ezt neked.

Ahhoz tehát, hogy megnézzük, mikor érdemes a közös megegyezést elfogadni, abból kell kiindulnunk, mi jár a felmondásnál. Ha neked nem érdeked a munkaviszony megszüntetése, akkor kevesebbért, mint ami munkáltatói felmondás esetén járna, semmiképpen sem tanácsos aláírni a közös megegyezést.

Eljárás a munkaviszony megszűnése esetén

Ha felmondással szüntetik meg a jogviszonyodat, legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként (például közös megegyezés esetén) legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell kifizetünk részedre a munkabért, egyéb járandóságokat, valamint ekkor kell kiadni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat is.

A munkakörödet át kell adnod, s el kell számolnod a munkáltatóval (eszközök, iratok…)

Ha a munkaviszonyod legalább egy évig fennállt, kérheted a megszűnéskor, vagy egy éven belül, hogy írásban adjon értékelést a munkádról.

Mit tegyél, ha te szeretnél felmondani?

Munkavállalói felmondásnál a felmondási idő nem nő a munkában töltött évek számával, de a törvény szerint a teljes felmondási időt munkában kell tölteni – bár, ezt el is engedheti a munkáltató. Nem jár végkielégítés sem, kizárólag a felhalmozódott szabadságok kiadása vagy megváltása a kötelező.

A határozatlan idejű munkaviszonyt megszüntetheted felmondással, indoklás nélkül, vagy közös megegyezéssel, ha a munkáltatód is belemegy ebbe.

Ha határozott idejű jogviszonyod van, a felmondást köteles vagy megindokolni, s a felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számodra a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeidre tekintettel aránytalan sérelemmel járna.  Ha nem tudsz ilyen indokot felmutatni, abban az esetben inkább a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés kezdeményezését ajánlom.

Azonnali hatályú felmondás

Ezt a fajta felmondást nevezték korábban rendkívüli felmondásnak. Ilyen módon mind a munkáltató, mind te is megszüntetheted a munkaviszonyt, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ezt a fajta felmondást tehát csak nagyon súlyos esetekben lehet alkalmazni!

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

A te azonnali hatályú felmondásod esetén jár a felmentési időre járó távolléti díj, és a végkielégítés is! Ha a munkáltató által közölt kötelezettségszegés vagy nem megfelelő magatartás miatti azonnali hatályú felmondás esetén nem jár sem felmentési időre járó távolléti díj, sem végkielégítés.

Ugyanígy azonnali hatályú felmondásnak nevezzük a próbaidő alatti felmondást – bármelyik fél teszi is ezt meg, s azt az esetet is, amikor a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt mondja fel indoklás nélkül. Ez utóbbi esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Szabadságszámítás a gyermekgondozás miatti otthonlét után, ezen napok kiadásának szabályai

A munkavállalót minden naptári évben a munkában töltött idő alapján rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.  A munkában töltött időn kívül is jár bizonyos esetekben szabadság, ilyen többek között a szabadság, a keresőképtelenség időtartama (2013-ban és 2014-ben a keresőképtelen időszaknak csak az első 30 napjára járt fizetett szabadság), a szülési szabadság időtartama és a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja.

FIGYELEM: Akik a fizetés nélküli szabadságot 2011. augusztus 1-je előtt kezdték meg, nekik még nem 6, hanem 12 hónapra jár a fizetett szabadság.

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap. A munkavállalónak

 • huszonötödik életévétől egy,
 • huszonnyolcadik életévétől kettő,
 • harmincegyedik életévétől három,
 • harmincharmadik életévétől négy,
 • harmincötödik életévétől öt,
 • harminchetedik életévétől hat,
 • harminckilencedik életévétől hét,
 • negyvenegyedik életévétől nyolc,
 • negyvenharmadik életévétől kilenc,
 • negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár.

A hosszabb tartalmú pótszabadságra abban az évben vagy jogosult először, amelyik évben az adott életkort betöltöd.

Gyermek utáni pótszabadságok:

Ezeket a születés évétől kezdve a tizenhat éves kor eléréséig lehet igénybe venni, egy gyermek után 2, két gyermek után 4, kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Évenkénti 2 nap pótszabadság jár továbbá a fogyatékos gyermeket nevelő szülőnek, és a tartósan beteg gyermeket nevelő szülőknek is.

Ez a pótszabadság is ugyanarra az időszakra jár, mint az alapszabadság. Fontos változás még, hogy 2012-től kezdve nem egyik, vagy másik szülő veheti ezt igénybe a gyermek utáni pótszabadságot, hanem mindketten.

További pótszabadságok:

További napok járnak még a munkavállaló számára a törvény által meghatározott esetekben:

 • a föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság (tudom, nem gondolnád, hogy ez fontos, releváns lehet, de hidd el, volt már ilyen anyuka ügyfelem, aki sugárzásban dolgozott, ezért járt neki a plusz 5 nap),
 • ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását állapította meg a munkavállalónak, szintén évenként öt munkanap pótszabadság jár,
 • fogyatékossági támogatásra jogosult munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár,
 • s vakok személyi járadékára jogosult munkavállalónak is évenként öt munkanap pótszabadság jár.

Szabadságszámításnál a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Szabadság kiadása szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság után:

A szabadságot a fizetés nélküli szabadság megszüntetése, vagy megszűnése után számított 60 naptári napon belül ki kell adnia a munkáltatónak a munkavállaló számára. Ha több szabadságnap halmozódott fel, mint ami kiadható 60 naptári napon belül, akkor értelemszerűen több mint 60 napig lesz a munkavállaló szabadságon.

Pénzben megváltani a felhalmozódott szabadságot kizárólag a munkaviszony megszüntetése esetén lehet.

Pótszabadság az apukának gyermek születése esetén:

Az apukáknak gyermek születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, 5, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság jár, amelyet az ő kérésüknek megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

Munkavégzés a visszatérés után – speciális korlátozások

Általános korlátozások:

A gyermeked 3 éves koráig a hozzájárulásod nélkül nem kötelezhetnek más helységben végzendő munkára, azaz ha neked nem felel meg a napi utazás, nem vagy köteles azt teljesíteni.

A gyermeked 3 éves koráig nem szabhat meg számodra a munkáltatód egyenlőtlen munkaidő-beosztást, csak, ha te is beleegyezel ebbe.

A heti pihenőnapok sem oszthatók be egyenlőtlenül.

 Nem túlóráztathat (ezt a munkajog nyelvén rendkívüli munkaidőnek hívjuk), de készenlétet, illetve éjszakai munkát sem rendelhet el számodra.

Ha a gyermekedet egyedül neveled, a fenti korlátozásokon túl a továbbiakat kell még tudnod:

A gyermeked tizenhat éves koráig a hozzájárulásod nélkül nem kötelezhetnek más helységben végzendő munkára, azaz ha neked nem felel meg a napi utazás, nem vagy köteles azt teljesíteni.

A gyermek hároméves korától négyéves koráig - rendkívüli munkaidő vagy készenlét csak hozzájárulásoddal rendelhető el, kivéve baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.

Kötelező részmunkaidős foglalkoztatás

A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig köteles a munkaszerződést módosítani, s csak a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre.

Azaz ha te 8 órás voltál a szülés előtt, akkor a 4 óra az, ami kötelező a kérésed esetén, s ez is csak a 3 éves korig (ha nincs 3 vagy ennél több gyermeked). A 6 órás foglalkoztatás a munkáltató jóindulatán múlik, ezt nem köteles neked megadni a törvény alapján.

Próbaidő

A feleknek a munkaszerződésben lehetőségük van próbaidőt kikötni. Ez a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő időszakot jelenthet. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják, de a próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.