Kutatás - Közös szülőség a válás után

A KUTATÁSRÓL

Tízből négy házasság válással végződik, az élettársi kapcsolatok pedig még ennél is bomlékonyabbak. A válást követően kulcsfontosságú kérdés, hogy a kapcsolatból született gyermek(ek) érdekében a szülői működés és együttműködés kialakításra kerüljön, hiszen mind a szülők mind a gyermek(ek) jólléte összefügg a válást követően kialakított szülői gyakorlattal. A válást követő időszakot vizsgálva azzal a fő kérdéssel foglalkozunk, hogy mi segíti, illetve nehezíti a szülők pozitív együttműködését. Arra is kitérünk, hogy milyen konfliktusok jelennek meg a válási folyamat során és mi segíti ezek feloldását.

A kutatás célja, hogy feltérképezze az elvált/különvált, 18 év alatti gyermeket nevelő szülők kapcsolatának, együttműködésének sajátosságait. Elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, milyen tényezők befolyásolják a közös szülői gyakorlatokat a válás után, mennyire látják hasonlóan/különbözően a felek a szülői működésüket.

A kutatás különlegessége, hogy mindkét szülőt megkérdezzük az egymással és gyermekükkel való kapcsolatukról, a válás folyamatáról és annak szubjektív megéléséről. Így képet kaphatunk a szülők kapcsolatának komplexitásáról, ami segít a konstruktív szülői gyakorlat kialakításában.

Két módszerrel gyűjtünk adatokat:

A kérdőíves felmérés célja bemutatni a szülői együttműködés sajátosságait (pl: kommunikáció, konfliktuskezelés) és különböző háttértényezőkkel való összefüggéseit.
Az interjúk során a megkérdezettek saját válásuk történetét mesélik el, amiből kibontakozik a szülői szerepek és feladatok személyes megélése, valamint képet kapunk ezek átalakulásáról.
A “Közös szülőség válás után” című kutatást a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének kutatója, Dr. Pilinszki Attila vezeti. A vizsgálatot a NKFI kutatási alapja az OTKA-PD 131671 sz. pályázat keretében finanszírozza.

A kutatás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, szakmai-etikai alapelveknek, és a szükséges engedélyek (ETT engedélyszám:IV/10064-1/2020/EKU) birtokában zajlik.

Ha kérdése van, a kutatás vezetőjénél vagy a terepkoordinátornál ([email protected]; +36 20 825 0331) érdeklődhet.

 

Részletes információk