Minden, amit a tartásdíj megelőlegezéséről tudni kell

Amit a tartásdíj megelőlegezéséről tudni kell

Az új jogszabályoknak köszönhetően 2022. január 1-étől könnyebben, gyorsabban és sokkal több családnak lehet hozzájutni az elmaradt tartásdíjakhoz. A nem fizető szülő helyett az állam az, aki megelőlegezi a gyereknek járó összeget maximum 50 200 forintig és az állam fogja behajtani a nem fizető szülőn.

Ezzel kapcsolatban összeszedtünk néhány tudnivalót, hogy minél többen tudjatok élni ezzel a lehetőséggel.

Mikortól kérhető az államtól a tartásdíj megelőlegezése?

Ha három hónapig nem érkezett tartásdíj, kérhetitek az államtól a megelőlegezést.

Milyen jövedelemhatártól lehet kérni a tartásdíj megelőlegezését?

A tartásdíj megelőlegezését bárki kérheti, jövedelemtől függetlenül. Ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy mennyi a családban az egy főre eső jövedelem. Ha nem érkezett meg a tartásdíj, bármennyi is a család bevétele, kérhetitek az államtól a tartásdíj megelőlegezését.

Milyen feltételei vannak a megelőlegezésnek?

A tartásdíj megelőlegezés iránti kérelemnek az a feltétele, hogy legyen végrehajtható tartásdíjas határozat (bírósági ítélet, vagy bírósági végzéssel jóváhagyott egyezség), valamint az, hogy a végrehajtás eredménytelen legyen. Ezeket a megelőlegezés iránti kérelem benyújtásakor igazolnia kell a szülőnek.

Mi a helyzet akkor, ha csak részben behajthatatlan a tartásdíj?

Már részbeni behajthatatlanság esetén is kérelmezhető az előlegezés. Amennyiben a végrehajtás során nem sikerült legalább a tartásdíj 80%-át behajtani, úgy az állam általi megelőlegezésnek helye lehet.

Mi történik akkor, ha már folyamatban van az ügyünk?

Az emelt összegre vonatkozó szabályokat a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azaz a kormányhivatalnak hivatalból felül kell vizsgálnia a jelenleg folyósított tartásdíjakat és a jövőben az emelt összeget utalni a jogosultnak.

Hová fordulhatok a kérelemmel?

A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről a gyámhivatal dönt, ez a lakcím, lakóhely szerint illetékes kormányhivatal gyámügyi osztálya. Ide kell fordulnotok a kérelemmel.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmet egy formanyomtatványon kell kitölteni és beadni.

A kormányhivatal oldalán már megjelent az új formanyomtatvány.

>>> formanyomtatvány letöltése <<<

A nyomtatványnak tartalmaznia kell:

 -   a kérelmező és az érintett gyermek személyes adatait,
-    a gyermek/ek oktatási-nevelési intézményének megnevezését,
-    a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy adatait és munkáltatói adatait (ha ismertek),
-    a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági határozat/végzés adatai
-    a tartásdíj végrehajtásának eredménytelenségét igazoló jegyzőkönyvet.

A kérelemhez csatolandó:

  • a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
  • középfokú tanulói jogviszony igazolás - a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatásának igazolására  
  • a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 3 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat. Ismételt elrendelés, továbbfolyósítás iránti kérelem esetén a bírósági végrehajtó által kiállított irat arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott vagy folytatódott, de az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.

Mit jelent a tartásdíj végrehajtásának eredménytelenségét igazoló adat?

Ez egy olyan igazolás, mely szerint a végrehajtás eredménytelen volt. Az eredménytelen azt jelenti a jogszabálymódosítás szerint, hogy a végrehajtó nem tudta a tartásdíjnak legalább a 80%-át behajtani a kötelezetten.

A megelőlegezett tartásdíj maximális összege (50 200 Ft) azt jelenti, hogy mostantól mindenki ennyit fog kapni?

A tartásdíj nem emelkedik automatikusan, a tartásdíj emelését a bíróságtól kell kérni. Az állam azt az összeget előlegezi meg, amelyet megállapított a bíróság, legfeljebb 50 200 forintot.

Ha a különélő szülőnek nincs bejelentett munkahelye, akkor is jár a tartásdíj?

Ha semmilyen bejelentett jövedelme nincs a szülőnek, akkor a bíróság megvizsgálja az összes körülményt, becsléssel állapítja meg a jövedelmet és ennek alapján állapítja meg a tartásdíj összegét. Az tehát nem mentség, hogy valakinek nincs bejelentett munkahelye, a gyereke eltartásáról akkor is köteles mindenki gondoskodni.

Mi történik akkor, ha a végrehajtó is csak a tartásdíj egy részét tudja behajtani?

Ha a végrehajtó a tartásdíj kevesebb mint 80%-át tudja behajtani, akkor ugyanúgy helye van a tartásdíj állam általi megelőlegezésének.

Mit lehet tenni, ha a különélő szülő teljesen eltűnt és semmit nem tudunk róla?

Ebben az esetben rendőrségi feljelentést lehet tenni, illetve a rendőrségi törvény alapján - alapos indokra hivatkozva – kérni lehet a rendőrségtől egy bizonyos illető személyazonosságának, személyi adatainak megállapítását. A tartásdíj, illetve a szülőség ténye ehhez alapos indok.

Mi történik akkor, ha a három hónap lejárta előtt utal valamit a különélő szülő? Ilyenkor nem jár a megelőlegezés?

A különélő szülőnek összességében kell 3 hónappal tartoznia, nem folyamatosan – tehát ha összesen van három hónap tartozása, akkor hiába utal időnként egyhavi összeget, az sem a rendőrségi eljárásnak, sem a végrehajtásnak nem akadálya.

Kérhető-e a tartásdíj megelőlegezése nagykorú gyereknél, pl. ha fogyatékossággal él?

Tartásdíjra az a nagykorú gyermek jogosult, aki nappali tagozaton tanul. Az összes többi esetben a rokontartás szabályai vonatkoznak rá – ezek sajnos a gyermekkorúnál enyhébb szabályok.

Kérhetem-e a tartásdíj megelőlegezését az egyetemista gyerekeim után?

Amennyiben a gyermek nappali tagozaton folytat tanulmányokat, úgy a folyósítás a nagykorú gyermek esetében is folyamatos, akkor szüntetik meg a folyósítást, ha már nem folytat nappalis tanulmányokat.  

Visszamenőleg kifizeti-e az állam az elmaradt tartásdíjat?

A jogszabály ebben nem változott: a tartásdíj állam általi megelőlegezése a jövőre nézve lehetséges, visszamenőleg nem.

Mennyi ideig kaphatom az állam által megelőlegezett tartásdíjat?

A tartásdíj állam általi megelőlegezése 3 éven át tarthat, majd további 3 évre meghosszabbítható.

Mi a helyzet azzal a szülővel, aki külföldön él és nem fizet tartásdíjat?

Erre külön uniós jogszabályok, illetve nemzetközi egyezmények vonatkoznak, természetesen ilyen esetben is lehetséges a végrehajtás, csak hosszadalmasabb.

Mi történik akkor, ha a gyerek és a szülő külföldön élnek, a másik szülő pedig Magyarországon? Akkor is érvényes rájuk a tartásdíj megelőlegezése?

Ha magyar állampolgárok és magyar bíróság állapította meg a tartásdíjat, akkor igen.

Milyen jogszabályokra hivatkozhatunk hivatalos helyeken a tartásdíjjal kapcsolatban?

Az összefoglaló a hatályos jogszabályok alapján készült, a Ptk. (Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény), a végrehajtási törvény (Vht., 1994. évi LIII. törvény), valamint a gyermekvédelmi törvény (Gyvt., 1997. évi XXXI. tv.) vonatkozó rendelkezései alapján.

 

 

Letölthető dokumentumok

Formanyomtatvány tartásdíj megelőlegezéséhez :
Dokumentum letöltése